voor alle Belgische Herder liefhebbers

Examenreglement IPO 1-1-2012 UPDATE

werkhondVan de heer Gerard Besselink, Secretaris Commissie Werkhonden, heeft de NVBH  de Nederlandse vertaling van het nieuwe IPO examenreglement dat op 1 januari 2012 van kracht wordt, ontvangen.
De originele versie in de Duitse taal wordt op de CWH website beschikbaar gesteld als een download.

Download:


Update:

"Toelichting op het IPO-reglement"
Afspraken  m.b.t. beoordeling in bepaalde situaties
(deze lijst is onderdeel van de notulen van de keurmeesterbijeenkomst van 29 januari 2012) 

Download: