voor alle Belgische Herder liefhebbers

De NVBH tekent sponsorcontract met Happy Dog!

2018 SponsorContractHappdogNVBH

In 2017 is de NVBH op zoek gegaan naar een verenigingssponsor. Met
trots kunnen wij melden dat vanaf 1 januari 2018 Happy Dog onze
verenigingssponsor is. We zijn erg blij dat we dit partnerschap aan
zijn gegaan met dit prachtige merk.

In het verleden hadden alle commissies binnen de NVBH hun eigen
sponsor. Pro Plan heeft hiervan het leeuwendeel voor zijn rekening genomen.
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken en hier Pro Plan en alle
andere sponsoren hartelijk danken voor de ondersteuning van onze
activiteiten in de afgelopen jaren.
Zonder jullie steun waren onze activiteiten niet mogelijk geweest!