voor alle Belgische Herder liefhebbers

Enquête NVBH clubblad

De kosten van het NVBH clubblad beslaan een groot deel van de totale uitgaven van de NVBH. Om daarin te bezuinigen heeft het bestuur onlangs besloten over te stappen naar een andere, voordeligere drukker en is de frequentie van het blad van 6 naar 4 keer per jaar omlaag gebracht. Tijdens de afgelopen ALV werden ook andere mogelijkheden geopperd, zoals minder kleur of over gaan naar een digitaal blad. Er is toen afgesproken dat er een enquête onder alle leden zou komen om de meningen in kaart te brengen. Wij nodigen u daarom uit om onderstaande vragen te beantwoorden. Als er meerdere opties gekozen kunnen worden, kunt u dit bereiken door na de eerste selectie, de 2e selectie te maken door de  <CONTROL> toets ingedrukt te houden.