voor alle Belgische Herder liefhebbers

UmbraNoadiScottatura 2Umbra Noa di Scottatura

Tijdens de Brussels Dog Show (B)
op 9 december 2018 heeft de Tervuerense Teef
Umbra Noa di Scottatura van P. Rietkerk
de volgende resultaten behaald:
1 Uitmuntend Beste Jeugdhond van het ras +
Belgian Jeugdwinner 2018