voor alle Belgische Herder liefhebbers

UmbraNoadiScottaturaUmbra Noa di Scottatura

Tijdens de Eurodogshow 2018 in Kortrijk (B)
op 17 november 2018 heeft de Tervuerense teef
Umbra Noa di Scottatura
van P.Th. Rietkerk
de volgende resultaten behaald:
1 Uitmuntend - Beste jeugdhond van het ras
Tevens nu ook Belgisch Jeugdkampioen.