voor alle Belgische Herder liefhebbers

UmbraNoadiScottaturaUmbra Noa di Scottatura

Tijdens de Wereld Winner 2018 in Amsterdam
op 10 augustus 2018 heeft de Tervuerense Teef
Umbra Noa di Scottatura
van P. Th. Rietkerk
de volgende resultaten behaald:
1 U. Beste Jeugd teef, Jeugd Wereldwinner 2018
en 3e Plaats in de Erering