voor alle Belgische Herder liefhebbers

UmbraNoadiScottaturaUmbra Noa di Scottatura

Tijdens de Benelux Winner 2018 in Amsterdam
op 9 augustus 2018 heeft de Tervuerense Teef
Umbra Noa di Scottatura
van P. Th. Rietkerk
de volgende resultaten behaald:
1 U. Beste Jeugd teef. Jeugd Benelux Winner 2018