voor alle Belgische Herder liefhebbers

UmbraNoadiScottaturaUmbra Noa di Scottatura

Tijdens de 2e Meierijshow in 's Hertogenbosch
op 5 augustus 2018 heeft de Tervuerense Teef
Umbra Noa di Scottatura
van P. Th. Rietkerk
de volgende resultaten behaald:
1 U. beste Jeugd teef, Cac, Bob
Umbra is nu tevens Nederlands Jeugdkampioen