voor alle Belgische Herder liefhebbers

Article Index


Inschrijving en verloop
1. Voor deelname aan de test dient de leeftijd van de hond op de testdag minimaal 18 maanden te zijn.
2. Inschrijven is mogelijk per onderdeel, maar voor de bedreiging (8) en de schottest (9) dient eerst het sociale gedeelte met een voldoende te zijn afgelegd.
3. Bij inschrijving voor een gedragstest is het meesturen van een kopie van de stamboom verplicht. Dit geldt tevens voor digitale inschrijvingen, waarbij een stamboom als PDF-file eveneens voldoet. Zonder deze stamboom wordt de inschrijving terzijde gelegd.
4. De inschrijfkosten dienen voldaan te zijn.
5. Aan elke test kunnen maximaal 40 honden deelnemen en er dienen minimaal 20 honden te zijn ingeschreven. Zodra het maximale aantal is bereikt, sluit de inschrijving voor die testdag.
6. Inschrijvers ontvangen in de week voor de gedragstest een bericht met het tijdstip waarop men wordt verwacht en een routebeschrijving.
7. Na het afleggen van de schottest ontvangt de eigenaar/begeleider de eindbeoordeling en kan bij het secretariaat het eventueel behaalde certificaat in ontvangst worden genomen.
8. Voor de gedragstest tijdens het weekend van de clubmatch kunnen alleen honden worden ingeschreven die ook zijn ingeschreven voor de exterieurkeuring. Dit om buitenlandse inschrijvingen een mogelijkheid te bieden hieraan deel te nemen. De 40 beschikbare plaatsen worden verdeeld over de variëteiten.

Aandachtspunten
In het fokreglement van de NVBH is bepaald dat honden, geboren na 23-11-2002, die ingezet worden in de fokkerij, minimaal voor het sociale gedeelte geslaagd dienen te zijn.
Voor deelname aan de selectiekeuring (U+) tijdens de clubmatch dient de hond minimaal op het niveau “Sociaal +” of “Met lof” voor de gedragstest te zijn geslaagd.
Eigenaren die binnen twee jaar voorafgaande aan de clubmatch een U hebben gehaald op een clubmatch en in de afgelopen periode op dit niveau voor de gedragstest zijn geslaagd, kunnen zich eveneens voor deze keuring opgeven. (Zie tevens de uitnodiging voor clubmatch.)