voor alle Belgische Herder liefhebbers

Article Index


TERMENLIJST ( opgesteld i.s.m. dr. M.B.H. Schilder en D.J.U. Planta okt.’99 )

ANGST-GERELATEERDE GEDRAGSKARAKTERISERINGEN
1. GERESERVEERD/WANTROUWEN: hond nadert voorwerp of persoon niet, geen wijken/ vluchten e.d., geen houdingsverlaging, geen verdere angstsignalen, negeert lokken, geheven voorpoot kan voorkomen.
2. ONTWIJKEN: hond loopt in een neutrale of hogere houding dan neutraal met boog om prikkel heen of loopt achteruit t.o.v. prikkel, of zonder verdere houdingsverlaging als staart lager is dan neutraal.
3. SCHRIKACHTIG: aantal malen dat de hond een schrikreactie geeft (b.v. ineenduiken, wijken, deinzen)gedeeld door het aantal prikkels.
4. ONZEKER: lichte vorm van angst; lichte houdingsverlaging (oren naar achter en / of staart wat verlaagd), geen trillen, geen vlucht, Successievelijk ambivalent gedrag, bij een constante lagere houding dan neutraal ook wijken of intentie tot naderen.
5. STEUN ZOEKEN: in een lagere houding dan neutraal: hond kijkt naar geleider, nadert hem, springt tegen hem op ( met likbewegingen), stoot de geleider aan met snuit, duwt zijn lijf tegen geleider of gaat vlakbij staan of lopen. Steun zoeken kan ook op een ader persoon / hond gericht zijn.
6. DEKKING ZOEKEN: hond zorgt er voor dat geleider/ voorwerp/ hond tussen hem en de prikkel in staat.
7. NERVEUS: hond vertoont rukkerige kijkbewegingen en/ of pupilvergroting en/ of spanningsignalen zoals gapen/ hijgen/ tongelen/ janken/ krabben en/ of orenspel, veel wegkijken kan voorkomen.
8. ANGST: In een lage houding dan neutraal gedrukt lopen en/ of weglopen tot de (bijna) maximale afstand t.o.v. de prikkel, kan gepaard gaan met spanningssignalen.
9. GROTE ANGST: staart tussen de achterpoten (bij honden met hoge staartdracht staart tegen de achterpoten, en/of vluchten of poging daartoe, evt. pupilvergroting; kan gepaard gaan met trillen/ gapen/ verstarren/ wegkijken/ tongelen/ bek aflikken/ beginnen met hijgen (bijna) maximale afstand t.o.v. de prikkel, of is terugroepbaar.
10. PANIEK: vorm van ernstige angst, hond vlucht in lagere houding dan neutraal en behoud maximale afstand t.o.v. prikkel of is niet terugroepbaar. Alle andere angstsignalen kunnen worden vertoond, geen herstel.
11. HERSTELVERMOGEN: Het vermogen om tijdens of na afloop van een prikkel terug te keren naar het oorspronkelijke gedrag van voor de toediening van de prikkel. Er zijn 6 mogelijkheden: geheel met steun. Geheel zonder steun, gedeeltelijk met steun, gedeeltelijk zonder steun, niet (met of zonder steun).

AGRESSIE-GERELATEERDE GEDRAGSKARAKTERISERINGEN
1. BIJTDREMPEL: de bijtdrempel wordt uitgedrukt in de duur van het dreiggedrag en het aantal keren bijten. Hierbij is de laagste bijtdrempel als de duur van het dreiggedrag kort is en er vaak wordt gebeten ( hap, snap, uitval, bijt ) Een hoge bijtdrempel wordt weergegeven door een lange duur van het dreiggedrag en weinig keren bijten.
2. DREIGEN: tanden laten zien, grommen, borstelen, fixeren, harde blaf, verstarren, stijve kwispel.

Diskwalificatie
Indien een hond AGRESSIEGERELATEERDE GEDRAGSKARAKTERISERINGEN (zoals omschreven als diskwalificerend gedrag tegenover mensen) tijdens de test vertoont, zal de hond voor de gehele test en alle testonderdelen gediskwalificeerd worden. Dit zal inhouden dat dit gedrag de hond kan worden aangerekend vanaf het moment van aanmelden tot het verlaten van het veld na het laatste onderdeel (schottest).
Indien een hond voor één enkel onderdeel terug komt (schot of gedrag bij bedreiging) en bovengenoemd gedrag vertoont, zal deze alsnog worden gediskwalificeerd voor eerder behaalde testonderdelen.

Primering
Om in aanmerking te kunnen komen voor primering dient de hond geslaagd zijn voor het sociale gedeelte van de test plus de schottest en/of de bedreiging (sociaal +).

Met lof
Honden die voor elk onderdeel van de test slagen met de kwalificatie “Goed” verkrijgen de vermelding “Geslaagd met lof”.

Eindbeoordeling
Sociaal, Geslaagd voor het sociale gedeelte
Sociaal +, Geslaagd voor het sociale gedeelte en voor bedreiging en/of schottest
Met lof , Geslaagd voor alle onderdelen op het niveau goed
Gezakt, Afgewezen
Afgebroken, Onder vermelding van reden

ANDERE GEDRAGSKARAKTERISERINGEN
1. AKTIEF VRIENDELIJK GEDRAG: hond nadert persoon met kwispelen in een neutrale tot lage houding, snuffelen evt. handlikken. Evt. speluitnodiging, evt. opspringen (met likbewegingen). Geen agressiesignalen of neiging tot domineren.
2. PASSIEF VRIENDELIJK GEDRAG: hond nadert niet zelf, maar accepteert met kwispel na benadering door persoon aanhalen zonder agressie signalen of neiging tot domineren.
3. GESPANNEN: hond verstrakt (bevriest) gespannen staart, geheven voorpoot kan voorkomen.
4. TEMPERAMENT: de mate waarin de hond levendig en beweeglijk is samen met de snelheid waarmee hij op prikkels reageert.(rasafhankelijk)
5. NEIGING TOT ONDERWERPING: het op de zij of rug gaan liggen, benadering in een lage kruipende houding, met zwabberkwispel of lage kwispel.
6. NEIGING TOT DOMINEREN: hond vertoont tegenover geleider, andere personen of soortgenoten spelagressie, opspringen ( zonder likbeweging), omklemmen, bestijgen, markeren, bovenstaan en/ of houdingsverhoging naar hoger dan neutraal.
7. ZEKER: samenvattende karakterisering, waarbij de hond reageert op prikkels met neutrale of hogere houding, geen angst- of vluchtgedrag, geen ontwijken, geen gereserveerd/ wantrouwen, geen nerveus, hond vertoont direct na een schrikreactie een volledig herstel zonder steun.
8. EIGENZINNIG/ ONAFHANKELIJK: de neiging om niet naar de geleider te kijken of contact te zoeken met de geleider.
9. NIEUWSGIERIG: hond nadert voorwerp en/ of persoon met oren naar voren, echter niet agressief. Vooruitsteken van de kop en scheef houden van de kop kan voorkomen.
10. OPLETTENDHEID: hond let op prikkel d.m.v. kijken, langskijken, check look, oogwitkijken. Dit kan gepaard gaan met een gedraaid oor in de richting van de prikkel.
11. PROOIGEDRAG: hond vertoont prooigedrag als hij de prikkel besluipt en/ of schudt met voorwerp. Dit gaat gepaard met een neutrale of lagere houding van de staart.
12. CONTACT ZOEKEN: in een neutrale houding: hond kijkt naar geleider, nadert hem, springt tegen hem op (met likbeweging) stoot de geleider aan met snuit, duwt zijn lijf tegen de geleider of gaat vlakbij staan of lopen.