voor alle Belgische Herder liefhebbers

Nieuw model koopovereenkomst

nvbh logo kleinDe afgelopen periode is er de nodige publiciteit geweest rond rechtszaken in de fokkerij. Hierbij werd duidelijk dat de tot nu toe gebruikelijke modelkoopcontracten niet meer voldeden aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden. Advocatenbureau Bonefaas heeft nu een nieuw format koopcontract gemaakt voor alle rasverenigingen. In nauw overleg met deze opstellers adviseren wij u voortaan dit model-contract te gebruiken. Het contract dat geplaatst is op onze website is voorzien van een stempel "Specimen" zodat het niet een op een door eenieder kan worden gebruikt en/of gekopieerd. Daar wij en Mr. Bonefaas c.s. graag inzicht hebben in wie dit contract gaat gebruiken, kunt u bij mij dit model als Word document opvragen: KLIK HIER.

Namens het bestuur,
Lisèl Strobl
Secretaris NVBH

Downloaden model-contract: